Kan ik een bladkorf in mijn straat krijgen?

Bladeren in beplanting ruimt de gemeente bewust niet op aangezien dit blad goed is voor de planten en de bodem. Omdat de gemeente niet overal tegelijk het blad weg kan halen zet de gemeente ook bladkorven neer. Deze korven worden geplaatst waar burgers veel overlast ervaren van blad op gemeentegrond. Indien burgers dit zelf weg willen halen kunnen ze het blad in deze korven deponeren. Deze korven zijn niet bedoeld voor tuinafval, snoeiafval, plastic endergelijke. Als dit soort materiaal in de korven terecht komen, gaat de gemeente deze bakken weer verwijderen. Bladafval uit eigen tuin dient men in de groene container te doen of naar het milieupark brengen.

De korven worden begin november op diverse plekken geplaatst. De volle korven worden geleegd en afhankelijk van het aanbod van blad worden ze teruggeplaatst. Het zijn vaste plekken waar ze geplaatst worden. Extra aanvragen voor een bladkorf worden niet in behandeling genomen. Alle beschikbare bladkorven worden uitgezet.