Kan ik een kopie van de aanslag gemeentelijke belastingen krijgen?

Ja, u kunt een kopie van de aanslag van gemeentelijke belastingen krijgen. Voor gemeentelijke belastingen, zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing of de onroerendezaakbelasting (OZB) krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u deze kwijt of heeft u een kopie nodig om bezwaar in te dienen? Vraag dan om een kopie. Hier worden kosten voor in rekening gebracht, wanneer het niet het huidige belastingjaar betreft.

Voor een kopie van een aanslag betaalt u € 5,15.

Deze kosten worden in rekening gebracht wanneer het niet het huidige belastingjaar betreft.