Kan ik een vergoeding ontvangen voor huishoudelijke hulp?

Om de overgang voor inwoners met een inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm geleidelijk te laten verlopen, is besloten een financiële toelage te verstrekken op het uurtarief voor schoonmaak. Het gaat om een toelage van €10,- per uur, voor maximaal 3 uur in de week. Hierbij geldt dat de eigen bijdrage vervalt.

Deze regeling geldt tot en met 2018 en alleen als u gebruik maakt van een van onze gecontracteerde zorgaanbieders. Een overzicht van leveranciers vindt u op onze website.

Deze vergoeding geldt alleen voor inkomens die boven de 120% van de bijstandsnorm zitten. Ligt uw inkomen onder de 120% van de voor u geldende bijstandsnorm dan komt u mogelijk in aanmerking voor volledige vergoeding. De zorgaanbieder kan u helpen bij het aanvragen hiervan.