Kan ik in aanmerking komen voor een woningaanpassing vanuit de Wmo?

Wanneer u uw woning wilt aanpassen vanwege lichamelijke klachten door een chronische ziekte, handicap of ouderdom, dan kunt u dit mogelijk via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (deels) vergoed krijgen. Aanpassingen zijn bijvoorbeeld plaatsing van een douchezitje of aanpassingen aan de drempels in uw woning. De gemeente beoordeelt of de door u gewenste woningaanpassing onder de WMO valt.

Uit het onderzoek kan blijken dat de kosten voor de woonvoorziening meer bedragen dan de kosten voor verhuizing. Of dat het technisch niet mogelijk is de woning aan te passen. In zulke gevallen wordt door de consulent en u gekeken of verhuizen naar een geschikte (huur-)woning een betere oplossing is.