Kan ik me inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning?

U komt alleen in aanmerking als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Nederlander bent of een geldige verblijfstatus heeft
  • economisch of maatschappelijk gebonden bent aan de regio
  • niet te veel inkomen heeft (tot € 35.739 in 2016)
  • ingeschreven staat bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt