Kan ik thuis wonen met zorg uit de Wlz?

Heeft u een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg)? Dan is het vaak mogelijk om thuis te blijven wonen met intensieve zorg aan huis.

De Wet langdurige zorg biedt hiervoor 3 mogelijkheden:

  • Volledig pakket thuis

    Een zorgaanbieder levert alle zorg die in het zorgprofiel past. U spreekt met de zorgaanbieder af welke zorg precies gewenst is, en u maakt afspraken over de tijden waarop de zorgverlener komt. De afspraken worden opgeschreven in het zorgplan.

  • Modulair pakket thuis

    U kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde onderdelen (modules) van de zorg af te nemen bij een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld wel de persoonlijke zorg, maar geen begeleiding. Met het modulair pakket thuis kunt u de verschillende onderdelen ook bij verschillende zorgaanbieders afnemen als u dat wilt. De afspraken worden beschreven in het zorgplan.

  • Persoonsgebonden budget (pgb)

    Het pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt. Dat kunnen professionele zorgverleners zijn, maar u kunt ook bijvoorbeeld familieleden betalen om (een deel van) de zorg te leveren. U legt de afspraken af in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.