Kan je vrijstelling krijgen voor het betalen van het ophalen van grofvuil?

Inwoners van Assen die niet zelf grofvuil kunnen wegbrengen, mogen het 2 keer per jaar gratis laten ophalen (maximaal 1 m3 per keer). De service is bedoeld voor mensen met een beperking die aan onderstaande regels voldoen:

  • in bezit te zijn van een geldige WMO-voorziening, dan wel een verklaring te kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij/ zij om medische redenen niet in staat is zelf grofvuil weg te brengen
  • binnen de eigen huishouding geen persoon in staat is namens de aanvrager het grofvuil weg te brengen naar het milieupark
  • de aanslag van de gemeentelijke belastingen op eigen naam te ontvangen

Aanvraagformulier vrijstellingsregeling

Meer informatie

Het formulier mag via de post of via de mail (info@assen.nl) verstuurd worden.