Kan je vrijstelling krijgen voor het betalen van het ophalen van grofvuil?

Inwoners van Assen die niet zelf grofvuil kunnen wegbrengen, mogen het 2 keer per jaar gratis laten ophalen (maximaal 1 m3 per keer). Het dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden Er bestaat geen automatische continuering voor de vrijstelling. Deze service is bedoeld voor mensen met een beperking die aan onderstaande regels voldoen:

  • in bezit te zijn van een geldige WMO-voorziening, dan wel een verklaring te kunnen overleggen waaruit blijkt dat hij/ zij om medische redenen niet in staat is zelf grofvuil weg te brengen
  • binnen de eigen huishouding geen persoon van 18 jaar of ouder is ingeschreven.
  • de aanslag van de gemeentelijke belastingen op eigen naam te ontvangen

Meer informatie

Het formulier is te vinden op de website www.assen.nl en mag via de post of via de mail (info@assen.nl) verstuurd worden.