Kan mijn kind vrij krijgen van school voor een niet-christelijke religieuze feestdag of plicht?

Wanneer uw kind moet voldoen aan een aan godsdienst of levensovertuiging verbonden plicht, dan kan uw kind hiervoor vrijstelling voor deze dag krijgen. U moet dit uiterlijk twee dagen voor de gebeurtenis melden aan de directeur van de school. De richtlijn voor de viering van niet-christelijke feestdagen is: één vrije dag per feest.