Krijgt mijn kind vrij van school voor een huwelijk of andere bijzondere situaties?

Alleen in bijzondere situaties kan uw kind verlof krijgen. Een extra vrije dag kan worden toegekend bij:

  • een verhuizing
  • een huwelijk of viering van 12½, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
  • viering van een 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad
  • andere ‘gewichtige omstandigheden’. Dit zijn omstandigheden die onverwachts zijn of buiten de wil van u en/of uw kind zijn gelegen

Voorbeelden waarin uw kind geen extra vrije dag(en) kan krijgen:

  • een familiebezoek in het buitenland
  • een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding die buiten de vakantieperiodes valt
  • gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
  • eerdere of latere terugkeer vanwege (verkeers-)drukte
  • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn