Kunnen bewoners zelf een vergunningsgebied aanvragen?