Mag ik een boom op een erfgrens planten?

Bomen mogen niet binnen een afstand van twee meter tot aan de perceelgrens met uw buren geplant worden. Voor heesters en heggen geldt een minimale afstand van 0,5 meter. De afstand wordt gemeten vanaf het midden van de voet van de boom tot aan de gemeenschappelijke scheidslijn (perceelgrens). Deze minimale afstand geldt niet in de volgende gevallen:

  • de buren hebben toestemming gegeven (schriftelijk vastleggen)
  • perceelgrens is een openbare weg of vaarwater
  • de boom is niet hoger dan de scheidsmuur tussen de erven