Mag mijn kind buiten de schoolvakanties op vakantie?

Terug

De schooldirecteur beslist of een leerling buiten de schoolvakanties op vakantie mag. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een gezinsvakantie.
  • U kunt niet op vakantie in de schoolvakanties, vanwege het beroep van u of uw partner.

De voorwaarden voor het aanvragen van bijzonder verlof van school zijn onder andere:

  • U vraagt geen verlof aan voor de eerste 2 weken van het schooljaar.
  • Uw kind heeft niet langer dan 10 dagen verlof nodig.

Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.