Mag mijn partner ook gebruik maken van mijn scootmobiel?

Uw scootmobiel is persoonlijk. Alleen de persoon aan wie de voorziening is toegekend, mag gebruik maken van deze voorziening. Uw partner of huisgenoot moet zelf een aanvraag indienen voor een eigen voorziening.