Met welke periode kan ik grafrechten verlengen?

De grafrechten worden, bij de uitgifte van een nieuw graf, uitgegeven voor een periode van 20 jaar en voor een urnengraf een periode van 10 jaar. Voor het verlengen van de grafrechten zijn er verschillende periodes mogelijk:

  • 5 jaar
  • 10 jaar
  • 15 jaar
  • 20 jaar

Ongeveer een jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een verzoek van de gemeente om aan te geven of verlenging gewenst is. Wanneer de rechthebbende aangeeft de grafrechten niet te willen verlengen dan gaat de gemeente, na het verstrijken van de graftermijn, het grafmonument verwijderen en het graf in zijn geheel ruimen.