Moet ik ingeschreven staan bij de gemeente waar ik woon?

Ja, u moet ingeschreven staan op het juiste adres bij de gemeente waar u woont. Anders pleegt u adresfraude.

Wat moet u meenemen als u een adreswijziging wilt doorgeven:

  • geldig legitimatiebewijs

Wanneer u een briefadres wenst aan te vragen, dan dient dit in persoon te gebeuren bij de afdeling burgerzaken.

Bij een briefadres moet u meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • zelf opgestelde toestemming voor briefadres, met een kopie van een legitimatiebewijs van de ondertekenaar/toestemminggever.
  • Een vragenlijst om in aanmerking te komen voor het briefadres zal ingevuld worden aan de balie.