Betaal ik ook rioolheffing als ik ga verhuizen?

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij de koop door de notaris verrekend.

Bij een verhuizing wordt geen nieuwe aanslag opgelegd maar loopt de rioolheffing gewoon door zolang u belastingplichtig bent in de gemeente Assen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan bent u dus niet meer belastingplichtig en wordt er automatisch een ontheffing verleend over de resterende periode van het belastingjaar.