Moet ik ook de rioolheffing betalen als ik ga verhuizen?

Bij een verhuizing wordt geen nieuwe aanslag opgelegd maar loopt de rioolheffing gewoon door zolang u belastingplichtig bent in de gemeente Assen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente, dan bent u dus niet meer belastingplichtig en wordt er automatisch een ontheffing verleend over de resterende periode van het belastingjaar.

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.
De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
  • de kosten voor de inzameling en de afvoer van regen, sneeuw en hagel
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen