Op wat voor conflicten kan ik mij wenden tot buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling richt zich op conflicten in de volgende situaties:

  • ruzies tussen buren en wijkbewoners
  • individuele klachten
  • conflicten die verwezen zijn door politie en woningbouwcorporaties
  • conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn

Het is niet mogelijk om buurtbemiddeling in te schakelen in de volgende situaties:

  • conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie
  • conflicten waarbij een van beide partijen door alcohol- en drugsverslaving of een psychiatrische stoornis niet goed aanspreekbaar is