Op welke dag wordt grofvuil opgehaald?

U dient hiervoor een afspraak te maken. Neem hiervoor telefonisch contact op met 14 0592 (zonder netnummer). Hou er rekening mee dat hieraan kosten zijn verbonden.

Aan het ophalen van grof vuil zijn vaste dagen gesteld. Voor elke woensdag kan er een afspraak gemaakt worden voor het ophalen van grof vuil en tuinafval. Voor elke dinsdag is dit mogelijk voor metalen en wit - en bruingoed.