Wanneer wordt het grofvuil opgehaald?

Terug

U dient hiervoor een afspraak te maken. Neem hiervoor telefonisch contact op met 14 0592 (zonder netnummer). Hou er rekening mee dat hieraan kosten zijn verbonden.

Aan het ophalen van grof vuil zijn vaste dagen gesteld. Voor elke woensdag kan er een afspraak gemaakt worden voor het ophalen van grof vuil en tuinafval. Voor elke dinsdag is dit mogelijk voor metalen en wit - en bruingoed.

Meer informatie

Als inwoner van Assen kunt u met uw AsserPas uw afval naar het Milieupark brengen. Hierbij zijn de eerste 300 kilo gratis. Komt u boven de 300 kg dan betaalt u per kilo € 0,18. Bezoekers die geen gebruik maken van een pas betalen € 0,23 per kilogram.

U kunt op het milieupark alleen betalen met PIN-pas.

Op laten halen (maximaal 1 m3 per keer):

  • grofvuil € 42,68
  • grof tuinafval € 30,81
  • wit- en bruingoed € 10,93