Waar dien ik een klacht in over het onderhoud van straten en stoepen van de gemeente?

U kunt uw melding doen over het onderhoud of de kwaliteit van straten en stoepen bij Meldpunt Openbare Ruimte. Meldpunt Openbare Ruimte is 24 uur per dag te bereiken via;