Waar kan ik de inburgeringscursus volgen?

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kan bijvoorbeeld een ROC zijn.

Als u moet inburgeren, kunt u met vragen telefonisch of via internet terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? En is uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 afgegeven? Dan valt u nog onder de oude regels. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.