Waar kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen aanvragen?

Website Sociale Verzekeringsbank

Voor meer informatie over de AIO neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier kunt u de aanvullende bijstand voor ouderen ook aanvragen.