Waar kan ik een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen?

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente.

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond:

  • geboorteakte
  • overlijdensakte
  • huwelijksakte
  • akte van partnerschapsregistratie

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken:

  • akte van beëindiging partnerschap
  • echtscheidingsakte

Bent u in het buitenland gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u de akte opvragen bij de gemeente Den Haag.