Waar kan ik een archeologische vondst melden?

Back to product

U meldt uw vondst bij het Archismeldpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Gebruik het Vondstmeldingsformulier. Voor vondsten van voorwerpen onder water gebruikt u het Machu archeologisch invulformulier.