Waar kan ik een bouwvergunning aanvragen?

In de meeste gevallen heeft u een omgevingsvergunning onderdeel bouw nodig voor het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. De gemeente adviseert iedereen die wil gaan verbouwen om eerst langs te komen bij de balie Vergunningen en Handhaving, voordat er wordt overgegaan tot het indienen van de officiële bouwaanvraag.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Kijk hiervoor op de website van omgevingsloket

Meer informatie

Wij adviseren iedereen die wil gaan bouwen om eerst langs te gaan bij de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen, voordat de officiële aanvraag wordt ingediend. In overleg kan gekeken worden of het verstandig is om eerst een ontwerpplan in te dienen. Uw voordeel is dat u voor het in behandeling nemen van een ontwerpplan niet hoeft te betalen. Mocht het plan geweigerd worden dan kost u dit niets terwijl u bij een officiële aanvraag wel leges verschuldigd bent.