Hoe vraag ik een gedwongen opname in een psychiatrische instelling aan?

Terug

Zo vraagt u een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis aan:

  • Is er sprake van direct gevaar? Bel dan noodnummer 112.
  • Is er geen sprake van direct gevaar?
    • U gaat naar de huisarts of een andere behandelend arts.
    • Die arts stuurt een verzoek naar de officier van justitie.
    • Als de officier van justitie de gedwongen opname ook noodzakelijk vindt, stuurt hij het verzoek door naar de rechter.
    • De rechter beslist.