Waar kan ik gegevens over de erfgrens bekijken?

Back to product

Online landelijke basiskaart

Vraag bij het kadaster om een afschrift van de landmeetkundige gegevens. Er is ook een landelijke basiskaart die u online kunt inzien.