Waar kan ik heen met lege verfblikken?

Verfblikken die leeg zijn kunnen in de grijze container. Let wel op dat blikken die bijna leeg zijn niet in de grijze container mogen. Dit kan aangeboden worden als klein gevaarlijk afval. Dit geldt ook voor verfdoeken en met verf bevuilde materialen. Dit kan gratis weggebracht worden naar het milieupark op vertoon van uw AsserPas.