Waar kan ik meer informatie vinden over WOZ?

Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over de Wet WOZ en onroerendezaakbelasting:

Algemeen:

Belastingdienst:

Waterschappen:

  • Noordelijk Belasiting kantoor
  • GBLT