Waar kan ik mij aanmelden voor het inburgeringsexamen?

Terug

U kunt zich aanmelden voor het inburgeringsexamen bij DUO. De cursus kunt u bij diverse scholen volgen.

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).