Waar kan ik mij aanmelden voor het inburgeringsexamen?

Back to product

U kunt zich aanmelden voor het inburgeringsexamen bij DUO. De cursus kunt u bij diverse opleidingsinstituten en scholen volgen.

Als u moet inburgeren, kunt u met vragen telefonisch of via internet terecht bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? En is uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 afgegeven? Dan valt u nog onder de oude regels. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de gemeente.