Waar kan ik mijn klacht neer leggen over de bezorging van de Berichten van de Brink?

Klachten over de bezorging van de Berichten van de Brink kan doorgegeven worden aan Het Gezinsblad. De uitgever is verantwoordelijk voor een goede verspreiding. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 tot 17.00 uur of digitaal.

Meldingen kunnen doorgegeven worden op de volgende manieren:

  • Website: www.hetgezinsblad.nl
  • Telefoon: 088-8002002

    Voor een goede afhandeling is het van belang dat u het volgende doorgeeft:
  • uw adres, postcode en telefoonnummer
  • de data waarop u geen krant heeft ontvangen
  • als u dat bekend is, overige adressen in uw straat (huisnummers)