Waar kan ik oude kleding kwijt?

Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. Breng ze naar een kringloopwinkel of speciale container voor textielinzameling. Soms wordt het ook door een goede doeleninstelling of vereniging huis aan huis opgehaald. Daar is toestemming voor nodig. Handelaren in lompen hebben die toestemming ook nodig.

Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel? Vraag dan eerst toestemming voordat u begint.

Sympany is de textielinzamelaar in onze gemeente.

Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde container op: www.sympany.nl/vind-een-container