Waar kan ik terecht met een klacht over de school van mijn kind?

Als u de indruk heeft dat de school van uw kind zich niet aan de Leerplichtwet houdt dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het schoolbestuur van de betreffende school. Als het schoolbestuur niet of niet adequaat reageert op uw bezwaar dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar en/of een klacht indienen bij de Onderwijsinspectie.