Waar moet ik de vergunning voor het verhuren van kamers aanvragen?

Terug

Dit gaat via de Omgevingsloket Online (OLO) en dient digitaal ingediend te worden bij vergunningen@assen.nl . Hiervoor dient een gebruiksmelding gedaan te worden.

U kunt de kamerverhuurvergunning aanvragen bij de gemeente.