Waar moet ik mijn kind inschrijven voor een school?

U moet uw kind inschrijven bij een door de wet erkende school of onderwijsinstelling. Als uw kind wisselt van school moet u uw kind op de nieuwe school inschrijven en op de oude school uitschrijven. De leerplichtambtenaar controleert de aan- en afmeldingen van scholen.