Waar vind ik een ombudsman?

Een ombudsman (of ombudsvrouw of ombudscommissie) is een onpartijdige klachtbehandelaar die in tweede instantie desgevraagd of ongevraagd onderzoek verricht naar de behoorlijkheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven. Een klacht moet altijd wel eerst gemeld worden bij de organisatie zelf. Elke organisatie heeft zijn eigen klachtreglement. Dus kijkt goed op de website van de organisatie waarover u een klacht heeft. Is het u dan nog niet duidelijk kijk dan gerust op de website van de Nationale Ombudsman (https://www.nationaleombudsman.nl/)

Meer informatie

Heeft u een geschil met de gemeente Assen? Kijk voor meer informatie over hoe u dit kunt indienen bij de gemeente Assen op onze eigen website.