Waar vraag ik een nieuwe of andere afvalcontainer aan?

Terug

Is uw container stuk? Dan kunt u een nieuwe container aanvragen. De oude container wordt omgeruild voor een nieuwe container. Dit is geheel kosteloos. U moet uw defecte container op de beschikbare datum, voor 07.00 uur, voor uw woning te plaatsen ( niet aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplaats, tenzij dat standaard voor de woning is). Er hoeft niemand bij uw woning aanwezig te zijn/blijven.

Voor het aanvragen van een nieuwe container na diefstal of vermissing, dan is een proces-verbaal nodig. Regel uw aangifte van vermissing via de website www.politie.nl. U krijgt digitaal een bevestiging en proces verbaal toegestuurd. Stuur uw proces verbaal naar info@assen.nl of lever het document in bij de Informatie balie in het gemeentehuis.

Een nieuwe container kunt u aanvragen via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon: 14 0592 (zonder netnummer) of via de mail op info@assen.nl

Een nieuwe container kunt u aanvragen via het Meldpunt Openbare Ruimte, telefoon: 14 0592 (zonder netnummer), of via de mail op info@assen.nl