Hoe vraag ik een ontheffing aan voor de inburgeringsplicht?

Zo vraagt u ontheffing aan voor de inburgeringscursus:

  • U neemt contact op met DUO.

Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u aantoonbaar uw best heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

    • een ingevuld ‘Aanvraagformulier ontheffing inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd’
    • een ingevulde werkgeversverklaring

Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.