Waar vraag ik kwijtschelding van belasting aan?

In de meeste gevallen kunt u de kwijtschelding voor de waterschapsbelasting en de gemeentelijke belastingen allebei aanvragen via het formulier van het Hefpunt.

Alleen wanneer u in Kloosterveen woont, kunt u de kwijtschelding voor de waterschapsbelasting aanvragen via het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn). De kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen vraagt u wel aan via het Hefpunt.

Meer informatie

Het formulier waarmee u de kwijtschelding kunt aanvragen kunt u downloaden van de site van het Hefpunt.