Waar vraag ik toestemming aan voor het gebruik van gemeentegrond?

Terug

Om een aanvraag in te kunnen dienen voor het aankopen van een gemeentelijke groenstrook dient men eigenaar te zijn van het aangrenzende perceel Voor het indienen van een verzoek tot aankoop groenstrook kan men de burger verwijzen naar onze website https://www.assen.nl/grondgebruik.

Men kan een aanvraagformulier (staat op de website) + een situatieschets/-tekening, waarop wordt aangegeven welk gedeelte de burger wil aankopen, indienen via email grondgebruik@assen.nl of via de post.