Waarom houdt de gemeente een slotenschouw?

De sloten vormen een belangrijk onderdeel van het watersysteem. De sloten zorgen voor;

  • de afvoer van regenwater van daken
  • dat het grondwaterpeil niet te hoog wordt
  • dat bij hoosbuien het regenwater lokaal tijdelijk geborgen kan worden waardoor wateroverlast wordt voorkomen

Door te schouwen blijven de sloten intact en kan het watersysteem goed blijven functioneren.