Waarom strooit de gemeente niet bij mij in de straat?

Terug

De gemeente strooit bij gladheid alleen de belangrijkste, doorgaande wegen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan winkels, doktoren en centra voor ouderen en hulpbehoevenden. Doodlopende straatjes en hofjes worden eerst overgeslagen. Dit vindt plaats als de vastgestelde strooiroutes voldoende schoon zijn. Veel meer dan het wegschuiven van los sneeuw en het aanbrengen van zout kunnen we niet, omdat de vastgereden sneeuw niet te verwijderen is door de sneeuwschuivers.

Deze strooiroutes zijn van tevoren vastgesteld en zijn te vinden op onze website.