Waarom wijkt de WOZ-waarde op de beschikking af van de WOZ-waarde in de vooraankondiging?

De WOZ-waarde op de vooraankondiging is een conceptwaarde, die waarde is nog niet beschikt. Daarom kunnen er afwijkingen zijn in beide waarden. In de bijsluiter wordt dit voor u toegelicht. U kunt geen rechten ontlenen aan de verstuurde voormelding van november. Op de beschikking die u nu ontvangen heeft staat de beschikte waarde.