Wanneer ben ik een omgevingsvergunning voor reclame nodig?

Op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is het niet toegestaan zonder vergunning handelsreclame te uiten. U heeft een omgevingsvergunning, onderdeel reclame nodig voor onder andere:

 • losse plakletters op ruiten
 • belettering aan gevels zonder dat er sprake is van een verandering van bouwkundige aard
 • aanbrengen van affiches e.d.
 • vervanging van reclameteksten in een bestaande constructie waarvoor in het verleden al een omgevingsvergunning verleend is (bijvoorbeeld en gevelbak)
 • (licht)bak(ken) met reclame plat tegen de gevel
 • uitsteekbak(ken) met reclame
 • vlaggen (incl. vlaggenstokhouders) met reclame
 • reclamezuil(en)
 • reclametekst (d.m.v. losse letters) direct bevestigd aan de gevel
 • billboards en abri’s met reclame
 • reclameframe(s)
 • het pand een monument betreft of valt in het beschermd stadsgezicht