Wanneer heb ik recht op een bijstandsuitkering?

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont, niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Met een bijstandsuitkering kunt u de periode overbruggen tot u weer een baan heeft. Er is een aantal voorwaarden.

Voorwaarden bijstandsuitkering.

 • u heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • u woont in Nederland
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Wanneer u samenwoont, telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner ook mee
 • u kunt geen beroep meer doen op een andere uitkering
 • u bent niet gedetineerd
 • uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit
 • als de gemeente u activiteiten aanbiedt om werk te vinden, moet u daaraan deelnemen

Meer informatie

Wat is inkomen?

 • Het geld dat u en uw partner verdienen.
 • (Kinder-)alimentatie.
 • Heffingskortingen van de belastingdienst, zoals de heffingskorting minstverdienende partner.
 • Bijschrijvingen op uw rekening van anderen, die niet vallen onder de voorwaarden van een lening.