Wanneer hebben de wethouders en de burgemeester spreekuur?

Wanneer u een wethouder wilt spreken kunt u terecht op het vrije inloopspreekuur. Dit is iedere maandagmorgen tussen 09.00 uur tot 10.00 uur. Afmeldingen van een spreekuur wordt vooraf vermeld in de Berichten van de Brink. Het is ook mogelijk om op afspraak langs te kunnen komen. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail aangevraagd worden.

De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben geen spreekuur. Hiervoor kunt u schriftelijk een afspraak aanvragen. Dit kan per post of per e-mail. Hierin dient duidelijk de beweegredenen waarom er expliciet met de burgemeester gesproken wil worden. Graag hierin ook uw naam en telefoonnummer vermelden zodat de gemeente, bij akkoord door de burgemeester, kunnen bellen voor het maken van deze afspraak.