Wanneer kan ik een aanvullende inkomensvoorziening ouderen krijgen?

De voorwaarden om een AIO-aanvulling te kunnen aanvragen, zijn:

  • Uw inkomen is lager dan het minimuminkomen.
  • U woont in Nederland.
  • U heeft recht op AOW.

U mag een klein vermogen hebben, bijvoorbeeld sieraden of wat spaargeld. Ook mag u een klein pensioen hebben, zolang het totaal maar onder het sociaal minimum valt.