Wanneer kan ik een ontheffing aanvragen voor inburgering?

U kunt een ontheffing aanvragen als u:

  • een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking heeft
  • uw best heeft gedaan, maar uw examen niet heeft gehaald

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • al 10 jaar of meer in Nederland woont, of
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
  • de Nederlandse taal goed spreekt