Wanneer kan ik mijn rijbewijs aanvragen als ik net rijexamen gehaald heb?

Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen. Dit kan vanaf de eerste werkdag tot maximaal 3 jaar na uw examen. De gemeente controleert in het rijbewijzenregister van de RDW of u echt uw rijbewijs heeft gehaald. Het CBR zet in dit register de verklaring van rijvaardigheid en de verklaring van geschiktheid. Deze verklaringen krijgt u dus niet mee na uw examen.

Uw eerste rijbewijs is een beginnersrijbewijs. Dit betekent dat u strenger wordt gestraft als u zich niet aan de verkeersregels houdt. Meestal heeft u 5 jaar een beginnersrijbewijs. Heeft u voor uw 18e een rijbewijs gehaald? Dan is deze periode 7 jaar.

U mag al rijexamen voor de auto doen als u op 1 november 2017 16 jaar of ouder bent. U mag dan auto rijden met een coach naast u.

Jongeren die op 1 november 2017 nog geen 16 jaar zijn, moeten wachten tot begeleid rijden definitief is ingevoerd. Naar verwachting treedt deze wet in begin 2018 in werking. Verwacht wordt dat deze jongeren kunnen starten met praktijklessen als zij 16,5 jaar zijn.