Wanneer kan ik ouderlijk gezag aanvragen?

U kunt samen ouderlijk gezag aanvragen, als:

  • het kind is geboren
  • de vader of de meemoeder het kind heeft erkend
  • u beide meerderjarig bent (of de moeder meerderjarig is verklaard)
  • u niet onder curatele staat
  • een van u al het ouderlijk gezag heeft
  • u niet uit het ouderlijk gezag bent ontheven
  • u niet eerder samen ouderlijk gezag heeft gehad over het kind
  • u beiden geestelijk in staat bent het ouderlijk gezag uit te oefenen